Servant Leadership

Servant Leadership


Auteur:Kent M. Keith

  • Nederlands
  • 121 pagina’s
  • Uitgeverij Ten Have
  • november 2008
  • Samenvatting

    De beste leiders doen wat ze zeggen en spreken niet te veel.Als zij hun taak hebben volbracht, zeggen hun mensen:’Wonderlijk! We hebben het gehaald, helemaal op eigen kracht!’Tao Te Ching, ca. 600 v.C. Dienend leiderschap (Servant Leadership) krijgt steeds meer aandacht, ook in Nederland. Het lijkt soms een hype, maar de essentie ervan is zo oud als de mensheid. Juist omdat mensen verschillen in aard en mogelijkheden, kunnen we van elkaar leren en gebruikmaken van elkaars talenten. Leiderschap zou het beste uit mensen moeten halen om gezamenlijk verder te komen in de wereld. Als iemand leiding geeft, gaat het er dan ook niet om dat die de baas speelt, maar dat hij of zij fungeert als een bron voor anderen en hen stimuleert. Dit boek geeft in kort bestek precies weer waar dienend leiderschap om draait. Dr. Kent M. Keith is leider van het Greenleaf Center for Servant Leadership. Hij is bekend geworden door zijn ‘Paradoxale geboden’, die hij schreef toen hij negentien was en die jarenlang aan de wand hingen bij Moeder Teresa. Zijn eerste gebod: ‘Mensen zijn ongerijmd, onredelijk en egoistisch. Toch moet je van ze houden.’