Serie Financieel economische adviespraktijk

Serie Financieel economische adviespraktijk


Redactie:Huls, H.M.P

  • Nederlands
  • 372 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • september 2010
  • Samenvatting

    In Financiering – van MKB tot grootbedrijf wordt de theorie steeds gekoppeld aan de beroepspraktijk. Net als in de andere twee delen van de Serie Financieel economische adviespraktijk. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. kasstromen, investeringsselecties, werkkapitaalmanagement, bijzondere vermogensaantrekkingsaspecten en balansbeoordeling.Verder worden er ook nog meer specifieke onderwerpen uitgebreid behandeld, zoals fusies en overnames, pensioenvorming, export en het begeleiden van ondernemers bij kredietaanvragen/gesprekken.Een brede kennis van bedrijfseconomie is gewenst. Vervolgens kun je zelfstandig met de Serie Adviespraktijk in het MKB aan het werk. Aan de hand van de opgaven met uitwerkingen kun je je kennis steeds toetsen. Samen met de andere twee delen krijg je zo alle stof die nodig is voor accountancy. DeSerie ‘Financieel economische adviespraktijk’ vormt een compleet naslagwerk voor met name de hoofdfase van de Bedrijfseconomie en Accountancy opleidingen. De Serie bestaat uit drie boeken: Financiering, Management accounting en management control en Strategisch management.