Seksueel Misbruik Van Minderjarigen In De Rooms-Katholieke Kerk

Auteur:Nel Draijer

  • Nederlands
  • 500 pagina’s
  • Balans
  • december 2011
  • Samenvatting

    Schrijnend, ingrijpend en talrijk zijnde berichten over seksueel misbruikdie in Nederland in de loop van 2010bekend werden. Jongens die op vaakgruwelijke wijze seksueel werden misbruikt.Meisjes en jonge vrouwen dieafhankelijk waren van geestelijken eneveneens werden misbruikt. De protestantseoud-minister, oud-voorzittervan de Tweede Kamer en oud-burgemeesterWim Deetman is gevraagdom een onafhankelijk onderzoek uit tevoeren. Naar de omvang, aard en gevolgenvan seksueel misbruik van minderjarigenin de Rooms-KatholiekeKerk. Maar ook naar de doofpotcultuur,het biechtgeheim en de relatietussen misbruik en celibaat.<br><br>Wim Deetman vroeg vooraanstaandewetenschappers om met hem samente werken. Hij kreeg onbeperktetoegang tot alle kerkelijke archieven,waarvan aanvankelijk werd gedachtdat ze waren vernietigd of verdwenen.Van meer dan tweeduizend mannenen vrouwen ontving hij persoonlijke,vertrouwelijke en uitgebreide meldingenvan seksueel misbruik. Vaakuiterst ernstig en langdurig. De lijstvan plegers telt duizend namen vanpriesters, geestelijken en religieuzenwaaraan tussen 1945 en 2010 tienduizendenjongens en meisjes warentoevertrouwd. Met enkele honderdenslachtoffers sprak Wim Deetmanpersoonlijk.