Seksualiteit En De Weg Naar Innerlijke Vrijheid

Seksualiteit En De Weg Naar Innerlijke Vrijheid


Auteur:de Andere j?

  • Nederlands
  • 169 pagina’s
  • Akasha
  • april 2004
  • Samenvatting

    Seksualiteit en de weg naar innerlijke vrijheid daagt uit om anders maar vooral op je eigen manier naar houden van en seksualiteit te kijken. Het is geschreven omdat de auteurs vele vragen hadden omtrent seksualiteit, terwijl zij proberen onvoorwaardelijk van zichzelf en anderen te houden. Hoe zit het met homoseksualiteit en biseksualiteit? Wat betekent trouwen in deze steeds veranderende tijden waarin we steeds meer bewust worden? Wat houdt een relatie hebben in? Nu we bewuster met onszelf en anderen omgaan met of zonder relatie, kunnen we om deze onderwerpen niet meer heen. Elke bestaande emotie is terug te vinden in ons seksuele gedrag. Het is bij uitstek het onderwerp waarbij lust, macht, kracht, angst, vernedering, jaloezie, manipulatie, onbegrip, eenzaamheid en angst voor verlies om de hoek komen kijken. Is het niet de bedoeling om seksualiteit te beleven als eenheid in gelijkwaardigheid en vrijheid en te genieten vanuit een diep respect voor elkaar?Er wordt wel eens gezegd dat we ‘aan de andere kant’ in een constant orgastisch gevoel leven. God heeft de mensheid geschapen om zichzelf/haarzelf te leren kennen. Stel dat wij allemaal goden zijn. Bij seksualiteit vindt er een liefdevolle ontmoeting plaats tussen twee goden. Als god god ontmoet, leert hij/zij zichzelf kennen. Als je een orgasme dan ziet als een ontmoeting met je eigen godskern, het weer herkennen van de god in jezelf en in die ander, dan wordt duidelijk dat het wat al te gemakkelijk zou zijn geweest als we daar zomaar bij zouden kunnen komen. Dan zou ons leven op Aarde geen groei voor onze ziel inhouden. Zouden er daarom zoveel emoties om seksualiteit heen gecre’erd zijn om de weg naar het zien van onze eigen goddelijkheid terug te vinden, waardoor we via de dualiteit weer bij onze bron komen? Zouden geloofsovertuigingen daarom zo met seksualiteit in de weer zijn?