Seksespecifieke Hulpverlening Voor Maatschappelijk Werkers

Seksespecifieke Hulpverlening Voor Maatschappelijk Werkers


Auteur:Nico van Oosten

  • Nederlands
  • 228 pagina’s
  • Coutinho
  • augustus 2002
  • Samenvatting

    Mannen en vrouwen beleven en presenteren klachten en problemen vaak verschillend. Ze gaan er anders mee om en zoeken op een andere manier hulp. Maar ook maatschappelijk werkers zijn man of vrouw en dat heeft gevolgen voor de wijze waarop zij met elkaar en met clienten communiceren. Seksespecifieke hulpverlening voor maatschappelijk werkers leert maatschappelijk werkers (in opleiding) hoe zij in alle fasen van de zorg- en dienstverlening en binnen het individuele, groepsgerichte en systeemgerichte contact rekening kunnen houden met de sekse van de client en de hulpverlener. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op de historische achtergrond, de visie en de kenmerken van seksespecifieke zorg. Daarnaast geeft het theoretische informatie over oorzaken en achtergronden van de meest voorkomende sekseverschillen in de zorg. Het tweede deel heeft een praktijkgericht karakter. Naast een beschrijving van meer algemene methodische aspecten worden voor de intake en begeleiding een aantal seksespecifieke elementen belicht. Uiteenlopende problemen en cases van vrouwelijke en mannelijke clienten worden apart behandeld en in een seksespecifiek kader geplaatst. Aan de orde komen onder meer relatieproblemen (waaronder relationeel geweld), materiele problemen, opvoedingsproblemen, middelengebruik, verlieservaringen en migratiegebonden problemen. Hiermee maken de auteurs inzichtelijk hoe aankomende professionals vanuit een sekseperspectief hulp kunnen verlenen aan mannelijke en vrouwelijke clienten.