Seksespecifieke hulpverlening

Auteur:Nico van Oosten

  • Nederlands
  • 272 pagina’s
  • Coutinho
  • juni 2009
  • Samenvatting

    Mannen en vrouwen beleven klachten en problemen vaak verschillend. Ze gaan er anders mee om en zoeken op een andere manier hulp. Ook de hulpverlener zelf is man of vrouw en dat heeft gevolgen voor de wijze waarop zij met hun clienten en met collegas communiceren. Seksespecifieke hulpverlening beschrijft hoe jij als hulpverlener rekening kunt houden met de sekse van je client en de invloed van je eigen sekse. Dit wordt toegepast op alle fasen binnen de individuele, groeps- en systeemgerichte hulpverlening. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat in op de historische achtergrond, de visie op en de methodische aspecten van seksespecifieke hulpverlening. Daarnaast geeft het theoretische informatie over oorzaken en achtergronden van de meest voorkomende seksespecifieke problemen in de hulpverlening. Het tweede deel richt zich op de praktijk door uiteenlopende problemen en cases van clienten in een seksespecifiek kader te plaatsen. Aan de orde komen onder meer relatieproblemen (waaronder huiselijk en seksueel geweld), materiele problemen, opvoedingsproblemen, middelenproblemen en migratiegebonden problemen. Naast concrete handvatten en voorbeelden biedt het boek reflectie- en discussievragen. Door deze vragen ontwikkel je een eigen seksespecifieke bril waardoor je kritisch naar jezelf en de hulpverlening kunt kijken. Bij deze uitgave hoort een website waarop onder andere werkvormen, casuistiek en links naar interessante sites te vinden zijn. Seksespecifieke hulpverlening is bedoeld voor social work-opleidingen, met name MWD en SPH. Nico van Oosten is psycholoog en als senior adviseur Huiselijk en seksueel geweld verbonden aan MOVISIE, het landelijk kennisinstituut voor maatschappelijke ontwikkeling. Ineke van der Vlugt is andragoloog en werkzaam als programmacoordinator bij de Rutgers Nisso Groep, het kenniscentrum seksualiteit. Luc Brants is antropoloog en eveneens verbonden aan MOVISIE, waar hij zich vooral bezighoudt met de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag.