Schrijven voor welzijnswerkers

Schrijven voor welzijnswerkers


Auteur:A. Venema

  • Nederlands
  • 220 pagina’s
  • Coutinho
  • augustus 2005
  • Samenvatting

    Dit boek besteedt in de eerste plaats aandacht aan de meest voorkomende briefsoorten en aan rapportage. Daarnaast komen folders, circulaires, notulen en persberichten aan bod, evenals eenvoudige notities en werkstukken. Tot slot worden de meest elementaire spellingskwesties kort behandeld.Schrijven voor welzijnswerkers is opgezet als een werkboek, met stap-voor-stap-opdrachten en korte, verduidelijkende teksten en voorbeelden. De voorbeelden en opdrachten sluiten aan bij de beroepspraktijk van de sociaal dienstverlener en de sociaal-pedagogisch werker.