Schrijven van beleidsnotities

Schrijven van beleidsnotities


Auteur:Rinke Berkenbosch

  • Nederlands
  • 114 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • januari 2013
  • Samenvatting

    Schrijven van beleidsnotities is een beknopte en praktische handleiding voor iedereen die in de huidige of toekomstige beroepspraktijk beleidsnotities opstelt. Dat kunnen bestuurs-, beleids- en voorlichtingsmedewerkers zijn van bedrijven en overheidsinstellingen. In vijf hoofdstukken wordt uiteengezet hoe een schrijver een gebruiksvriendelijke tekst kan opstellen.Uitgangspunt is dat de lezer snel zijn weg moet kunnen vinden tussen centrale vraagstelling, argumenten, overwegingen, conclusies en aanbevelingen. Er wordt veel aandacht besteed aan een toegankelijke structuur: hoe formuleert u een eenduidige centrale vraag, hoe ordent u de tekst in hoofdstukken, paragrafen en alinea’s met vooropgeplaatste kernzinnen. De beknoptheid in combinatie met de praktische oefeningen maken de handleiding bij uitstek geschikt voor korte, modulair opgebouwde cursussen in diverse universitaire en hbo-opleidingen.Een bijlage met vier casussen voorziet in extra oefen- of toetsmateriaal. Het boek behandelt de volgende onderwerpen:- De beleidsnotitie in het beleidsproces- De centrale vraag- Tekstschema’s- Alinea-indeling- De presentatie