Schrijfwijzer

Schrijfwijzer


Auteur:J. Renkema

  • Nederlands
  • 466 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • 4e Editie
  • maart 2002
  • Samenvatting

    De Schrijfwijzer van Jan Renkema is al meer dan twintig jaar het meest gebruikte adviesboek over de Nederlandse taal. Het eerste doel van de Schrijfwijzer is zo veel mogelijk vragen te beantwoorden die zich bij het schrijven voordoen. Het tweede doel is die vragen zo te beantwoorden dat schrijvers snel verder kunnen met hun werk. Van aanhef tot komma, van aantrekkelijk schrijven tot barbarismen en van tussen-n tot literatuurverwijzingen, geen enkel aspect blijft onbesproken. Deze vierde, geheel herziene editie is sterk uitgebreid. De pagina-indeling is overzichtelijker gemaakt: er is gekozen voor een ordening in teksteenheden van ongeveer een ‘beeldschermomvang’. Ook wordt meer aandacht besteed aan zinsbouw, woordkeus en stijlkwesties, en wordt een methode gepresenteerd waarmee de kwaliteit van teksten beoordeeld kan worden. Daarnaast is de zoekstructuur verbeterd dankzij een sterk uitgebreid en verfijnd register. Antwoorden op taalvragen zijn daarmee sneller en eenvoudiger te vinden. Bovendien geeft dit handboek nu voor het eerst ook oefeningen (met antwoorden) bij lastige taalproblemen.Jan Renkema doceert Tekstwetenschap aan de Universiteit van Tilburg en is tevens bijzonder hoogleraar Taalverzorging namens het Genootschap Onze Taal.