Schrijfhulp

Auteur:Lia Hesemans

  • Nederlands
  • 151 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • mei 2009
  • Samenvatting

    Structureren, formuleren, publiek- en doelgericht schrijven en beheersing van grammatica, spelling en leestekens vormen de basis voor het schrijven van doeltreffende zakelijke teksten. Deze hulpvaardigheden bij het schrijven moet je leren en oefenen, maar in het hoger onderwijs is daarvoor vaak geen tijd, waardoor studenten wel feedback krijgen op de inhoud van hun verslagen en notities, maar niet op structuur of stijl. De samenstellers van Schrijfhulp hebben met het ontwikkelen van dit online zelfstudiepakket dit probleem ondervangen.Schrijfhulp bestaat uit een digitale cursus op schrijfhulp.boom.nl en dit boek, dat als naslagwerk dienst kan doen. In de digitale cursus kan de student aan de hand van de instaptoets bepalen welke schrijfhulpvaardigheden nadere studie behoeven. Vervolgens kan hij deze vaardigheden, die in zes thema’s zijn uitgewerkt, met behulp van theorie oefenen. Aan het eind van elk thema volgt een toets waarmee bepaald kan worden of de student de resultaten voldoende beheerst.Inclusief een licentie voor een gebruiker. Met de toegangscode in het boek kan je je licentie activeren.