Schrijfgids voor economen

Schrijfgids voor economen


Auteur:Susanne Gerritsen

  • Nederlands
  • 218 pagina’s
  • Coutinho
  • september 2006
  • Samenvatting

    Van economen wordt verwacht dat zij teksten van hoog niveau kunnen produceren. Dit begint al tijdens de studie met wetenschappelijke teksten zoals essays, referaten en scripties, en gaat verder in de beroepspraktijk met rapporten, verslagen en analyses. De Schrijfgids voor economen is een hulpmiddel bij het schrijven van zulke teksten. In dit boek wordt het schrijfproces van het begin tot het einde doorgenomen met als uitgangspunt de normen die gelden binnen het economisch vakgebied. De verschillende stappen zijn geillustreerd met schema’s, overzichten en veel praktische voorbeelden uit de economie. Het laatste hoofdstuk van het boek bestaat uit een checklist waarin de eerder besproken taalkundige en technische aspecten nog eens kort de revue passeren en het geeft aanwijzingen en tips voor de opmaak van een tekst.Dr. Susanne van Hoek-Gerritsen is docent communicatieve vaardigheden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast verzorgt zij trainingen op het gebied van communicatieve vaardigheden voor bedrijven en instellingen.