Schrijfdelicten

Schrijfdelicten


Auteur:Jantien Dhont

  • Nederlands
  • 128 pagina’s
  • Communicatiereeks
  • februari 2012
  • Samenvatting

    Schrijfdelicten is een instrument om op een adequate en efficiente manier feedback te geven op taalproducten van studenten. Dankzij een beknopte indeling van de meest voorkomende taalproblemen, kan de docent snel verwijzen naar de uitleg die nodig is om fouten te analyseren en te verbeteren. Omdat de student op deze manier gestimuleerd wordt eigen taaldeficienties aan te pakken, is het leerrendement veel groter.Het boek bevat veel voorbeelden, illustraties en hilarische taalfouten.