Schrijf je me

Schrijf je me


Auteur:Orlando Figes

  • Nederlands
  • 384 pagina’s
  • Nieuw Amsterdam
  • juli 2012
  • Samenvatting

    Indringend verslag van een liefdeVijftienhonderd liefdesbrieven, verstuurd van en naar een kamp in de Goelag, vormen dekern van Schrijf je me? Lev en Svetlana Mishchenko ontmoeten elkaar als studenten in dejaren dertig van de vorige eeuw. In de jaren veertig raken ze gescheiden door de oorlog, enwanneer Lev veroordeeld wordt tot jarenlange gevangenschap in de Goelag, vechten ze omde liefde voor elkaar levend te houden. In het geheim schrijven ze elkaar brieven. Het isuniek in de geschiedenis van de Goelag dat deze correspondentie volledig ongecensureerdgebleven is. Dit nieuwe boek van Orlando Figes vormt niet alleen een nauwkeurigedocumentatie van het leven in de Goelag, maar ook een aangrijpend verslag van een liefde ineen onmogelijke tijd.