Schokland / 3.0 / deel Handboek

Schokland / 3.0 / deel Handboek


Auteur:J. Verwijlen

  • Nederlands
  • Deviant
  • juli 2013
  • Samenvatting

    Het document ‘Loopbaan en burgerschap in het mbo’ onderscheidt de volgende dimensies:- politiek-juridische dimensie;- economische dimensie;- sociaal-maatschappelijke dimensie;- dimensie vitaal burgerschap.Deze vier dimensies komen in de herziene en verrijkte methode Schokland 3.0 uitgebreid aan bod.Net als zijn voorgangers is ook Schokland 3.0 een rijk gevulde methode met extra thema’s waarbij een opleiding afhankelijk van de beschikbare tijd haar eigen keuzes kan maken. De extra thema’s die wij in Schokland 3.0 aanbieden, zijn:- de kern van burgerschap;- wereldburgerschap en wereldreligies.