Schets van de Nederlandse samenleving

Schets van de Nederlandse samenleving


Auteur:L. Rademaker

  • Nederlands
  • 259 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • juli 2007
  • Samenvatting

    Schets van de Nederlandse samenleving – ontwikkelingen en actualiteit biedt een elementaire en heldere orientatie ten aanzien van de meest belangrijke facetten van de Nederlandse samenleving: staat en politiek, recht, leefvormen, onderwijs, arbeid, vrije tijd en recreatie, godsdienst en levensbeschouwing, wetenschap, techniek en technologie, massamedia, cultuur, gezondheidszorg, welzijnszorg, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieubeleid, en defensie.De terreinverkenningen worden afgesloten met enkele slotbeschouwingen: Nederland in internationaal verband en Nederland als veranderende, multi-etnische en typische samenleving.