Schepen Op Schaal

Schepen Op Schaal


Auteur:H.N. Kamer

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • De Bataafsche Leeuw
  • maart 2002
  • Samenvatting

    Bij de bestudering van de werken van Nicolaas Witsen (1671) en Cornelis van Yk (1697), van de tekeningen van vader en zoon Van de Velde en van vele andere afbeeldingen stuitte de auteur – die eerder bij De Bataafse Leeuw Het VOC-retourschip. Een panorama van de 17de- en 18de-eeuwse Nederlandse scheepsbouw (ISBN 90.6707.335.0) publiceerde – op vele tegenstrijdigheden en onduidelijkheden waarover in de literatuur geen eenduidige uitleg wordt gegeven. In vele gevallen kan dan op basis van de beschikbare inlichtingenbronnen een driedimensionale voorstelling worden ontwikkeld, die het inzicht kan verhelderen.Met gedegen analyse van de beschikbare informatie paste de auteur deze benaderingswijze toe met betrekking tot een viertal historische schepen.