Scheikunde voor het laboratoriumonderwijs / Basisboek

Scheikunde voor het laboratoriumonderwijs / Basisboek


Auteur:H.R. Leene

  • Nederlands
  • 296 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • oktober 1995
  • Samenvatting

    Basisboek scheikunde voor het laboratoriumonderwijsScheikunde voor het laboratoriumonderwijs is een uitstekende voorbereiding op het scheikundeonderwijs in het hoger beroepsonderwijs. De serie bestaat uit de drie delen: Basisboek, Analytische scheikunde en Instrumentele analyse. De delen kennen een duidelijke samenhang, maar kunnen ook goed afzonderlijk bestudeerd worden.Het Basisboek belicht de chemie die de student nodig heeft als basis voor zijn beroepsopleiding. Na een theoretische behandeling van scheidingsmethoden, stoffen en reacties, formules en elementen, atoombouw en periodiek systeem, chemische binding, zouten, zuren, basen, Redoxreacties en koolstofverbindingen wordt er overgaan op het oplossen van vraagstukken. De nadruk ligt daarbij op het ontwikkelen van vaardigheden, zoals het systematisch benaderen van probleemstellingen.