Scheidingskinderen

Auteur:Ed Spruijt

  • Nederlands
  • 93 pagina’s
  • SWP
  • april 2007
  • Samenvatting

    Meestal gaat het met kinderen na een scheiding goed, maar een aantal houdt problemen. Ed Spruijt beschrijft deze problematiek in Scheidingskinderen vanuit verschillende gezichtspunten: sociologische, pedagogische, juridische, psychiatrische en op het gebied van preventie en interventie. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn onder andere: Waar gaan de kinderen wonen? Welke adviezen geeft de Raad voor de Kinderbescherming? Hoe erg zijn ouderlijke conflicten? Welke problemen hebben kinderen? Hoe vaak komen oudervervreemding en huiselijk geweld voor? Wat zijn de effecten van wetgeving, voorlichting en cursussen voor ouders en kinderen? Scheidingskinderen is vooral bedoeld voor allen die in hun werk op een of andere manier te maken hebben met deze groeiende groep kinderen en jongeren.Ed Spruijt is senior docent/onderzoeker bij de Onderzoeksgroep Adolescen-tie van de Universiteit Utrecht. Hij publiceert regelmatig over de gevolgen van ouderlijke scheiding voor kinderen en jongeren.Ed Spruijt is erin geslaagd […] wetenschappelijke kennis toegankelijk te presenteren. Verwacht mag worden dat dit rapport een bijdrage zal leveren aan de verdere discussie over de positie van scheidingskinderen en de nood-zaak van een landelijk dekkend (preventief) hulpverleningsaanbod voor kinderen en ouders.’ Gerrit Verweij, adviseur beleid Landelijk Bureau van de Raad voor de Kinderbescherming (in het voorwoord).