Schakel door naar je hart !

Schakel door naar je hart !


Auteur:Jan den Boer

  • Nederlands
  • 192 pagina’s
  • De Driehoek
  • november 2012
  • Samenvatting

    Ben je een denker, een gevoelsmens of een doener? Doe de zelftest in Schakel door naar je hart voor diepere zelfkennis: zit je vaak in je hoofd of leef je vanuit je hart?Onze cultuur kent van oudsher een sterke nadruk op rationaliteit. De keerzijde daarvan is emotionaliteit. De onderbuikgevoelens die zorgen voor conflicten, ruzie, jaloezie, boosheid en hebzucht. Goed nieuws: er bestaat een middenweg. Die ligt precies tussen het hoofd en de onderbuik: letterlijk in het hartgebied. Hiervoor kiezen betekent leven vanuit je gevoel en liefdevolle aandacht. Emotie en gevoel worden echter vaak door elkaar gehaald. Recente inzichten in de hersenwetenschappen en de filosofie bieden opheldering. Volgens de neurowetenschapper Antonio Damasio moeten we leren zien dat gevoelens verbindend zijn en emoties verstorend. Jan den Boer toont in Schakel door naar je hart aan dat je verstorende emoties door meditatie of mindfulness tot rust kunt brengen. Zo leer je om te leven vanuit je hart.