Samenwerken In Projectgroepen

Auteur:G. Fornerod

  • Nederlands
  • 204 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • mei 2006
  • Samenvatting

    Met Samenwerken in projectgroepen trainen studenten de specifieke vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle samenwerking in projectgroepen. Studenten moeten bijvoorbeeld goed kunnen overleggen, weten waar hun eigen sterke kanten liggen en die van anderen, en hoe ze deze capaciteiten kunnen inzetten voor een optimaal resultaat.Samenwerken in projectgroepen is voorzien van veel praktijkvoorbeelden uit het hoger onderwijs. Het bevat een groot aantal oefeningen en opdrachten om persoonlijke kwaliteiten en communicatieve vaardigheden aan te scherpen voor een optimale samenwerking. Sommige kunnen individueel uitgevoerd worden, andere in groepsverband. De bijbehorende cd-rom bevat oefenmateriaal voor analyses van overlegsituaties en voor zelfevaluaties of beoordeling door anderen.Omdat samenwerken veel overleg vereist, gaat het boek uitgebreid in op alle traditionele en digitale communicatiemiddelen die beschikbaar zijn om een opdracht of onderzoek zo efficient en effectief mogelijk uit te voeren. De student leert welke competenties nodig zijn om bijvoorbeeld deel te kunnen nemen aan een digitale vergadering, maar ook op basis waarvan gekozen kan worden tussen een zakelijke chat, een digitaal forum of een traditioneel face-to-faceoverleg. Samenwerken in projectgroepen is gebaseerd op de ruime ervaring van de auteurs als docent Communicatie en projectbegeleider van groepjes studenten.Bij het boek is een site beschikbaar www.samenwerkeninprojectgroepen.wolters.nl. Hierop is aanvullend studiemateriaal, in de vorm van lesplannen, en een docentenhandleiding te vinden.