Samenlevingen

Samenlevingen


Auteur:Nico Wilterdink

  • Nederlands
  • 441 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • januari 2013
  • Samenvatting

    Samenlevingen is een complete en overzichtelijke inleiding op het vakgebied van de sociologie. Het is een fullcolour uitgave. Hierbij komen vragen aan bod als:- Waarop berusten de grote verschillen in materiele welvaart in de wereld?- Wat zijn de achtergronden van de vele vormen van geweld?- In welke opzichten zijn mannen en vrouwen in onze samenleving, sociaal gezien, ongelijk en hoe valt dit te verklaren?Elk hoofdstuk is geschreven door een specialist op een bepaald deelthema: arbeidsrelaties en liefdesrelaties, verhoudingen tussen gezinsleden en tussen staten en de betekenis van godsdiensten en van politieke bewegingen. Iedere auteur behandelt zijn thema vanuit de sociologische benadering. Daarbij worden de begrippen en theorieen zoveel mogelijk toegelicht aan de hand van herkenbare problemen en casussen. Elk hoofdstuk heeft bovendien een groot aantal overzichts- en toepassingsvragen.De speciaal ontwikkelde website www.samenlevingen.noordhoff.nl biedt extra ondersteuning. Er staan onder meer honderden vragen op waarmee studenten kennis, inzicht en kunde kunnen toetsen.