Samenhang in vervoer- en verkeerssystemen

Samenhang in vervoer- en verkeerssystemen


Auteur:T. Schoemaker

  • Nederlands
  • 237 pagina’s
  • Coutinho
  • oktober 2002
  • Samenvatting

    De noodzaak om personen en goederen te verplaatsen is zo oud als de mensheid zelf. De verkeerskunde houdt zich bezig met het analyseren van vervoer- en verkeersproblemen die hiermee gepaard gaan, en met het vinden van oplossingen voor deze problemen. Ontwikkelingen binnen en buiten het vervoer- en verkeerssysteem leiden ertoe dat de mobiliteitsbehoefte permanent aan verandering onderhevig is, waardoor steeds naar nieuwe oplossingen gezocht moet worden. Daarbij is steeds weer essentieel dat van groot naar klein gewerkt wordt, en dat begonnen wordt met een benadering op netwerkniveau. Dit boek geeft een samenhangend beeld van zowel de technische als de organisatorische aspecten van het vervoer- en verkeerssysteem. De insteek is het gehele vervoer- en verkeerssysteem te verkennen. Hierbij krijgen vooral de samenhang en wisselwerking binnen het systeem de aandacht, niet de detailoplossingen. Samenhang in vervoer- en verkeerssystemen is ruim geillustreerd en aan het eind van ieder hoofdstuk staat een samenvatting. Dit maakt het tot een helder en toegankelijk boek voor studenten in het wo en hbo en andere geinteresseerden.