Boekbeschrijvingen

Samengevat / Vwo Management & organisatie / druk 3

Samengevat / Vwo Management & organisatie / druk 3


Auteur:A. Maurer

  • Nederlands
  • 151 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • januari 2010
  • Samenvatting

    Het perfecte uittreksel van de totale examenstof, kort en bondig in een schematisch overzicht. Op de linkerpagina de begrippen, op de rechterpagina de uitleg. Leren gaat heel makkelijk: de nadruk ligt namelijk op de grote lijnen en de samenhang tussen de onderdelen.Samengevat:? een schematische samenvatting van de stof van het centraal examen en het schoolexamen? onderscheid tussen hoofd- en bijzaken: nadruk op de grote lijnen en de samenhang tussen de onderdelen? op de linkerbladzij de begrippen en de relaties? op de rechterbladzij de toelichtingen daarop? extra aandacht voor vaardigheden

    Exit mobile version