Samengevat / Vwo Economie

Samengevat / Vwo Economie


Auteur:J.P.M. Blaas

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • juli 2013
  • Samenvatting

    De reeks ‘Samengevat’ levert een schematische samenvatting van de examenstof. Dit boek richt zich op het vak economie op vwo-niveau. De stof is verdeeld in zeven hoofdstukken die alle begrippen, definities, formules en kerngegevens behandelen van respectievelijk markt, ruilhandel, samenwerken en onderhandelen, risico’s en informatie, welvaart en groei, goede en slechte tijden en tot slot vaardigheden. De linkerpagina geeft steeds een begrip met eronder de ermee samenhangende begrippen en zaken. Elke rechterpagina bevat toelichtingen en verdere uitleg, Zo kan de vwo-scholier heel snel door de stof heen gaan en de begrippen herhalen. Gericht op examenkandidaten voor het vwo-vak economie. Deze druk is geactualiseerd en herzien in verband met de vernieuwde exameneisen.