Samengevat havo / Biologie / druk 3

Samengevat havo / Biologie / druk 3


Auteur:E.J. van der Schoot

  • Nederlands
  • 244 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • september 2006
  • Samenvatting

    Het perfecte uittreksel van de totale examenstof, kort en bondig in een schematisch overzicht. Op de linkerpagina de begrippen, op de rechterpagina de uitleg. Leren gaat heel makkelijk: de nadruk ligt namelijk op de grote lijnen en de samenhang tussen de onderdelen.Samengevat:? een schematische samenvatting van de stof van het centraal examen en het schoolexamen? onderscheid tussen hoofd- en bijzaken: nadruk op de grote lijnen en de samenhang tussen de onderdelen? op de linkerbladzij de begrippen en de relaties? op de rechterbladzij de toelichtingen daarop? extra aandacht voor vaardigheden