Sales- en accountmanagement

Sales- en accountmanagement


Auteur:Willem van Putten

  • Nederlands
  • 304 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • januari 2012
  • Samenvatting

    In de business-to-businessmarkt zijn allerlei beslissers en beinvloeders betrokken bij het salesproces. Het is daardoor een complex besluitvormingsproces, waarin strategische keuzes moeten worden gemaakt om de klant tot koop te laten overgaan. Sales- en accountmanagement beschouwt sales als een apart vakgebied en behandelt het salesproces in de gehele breedte, inclusief sales leadership. Dit boek geeft handvatten om salesafdelingen in staat te stellen een leidende functie in te nemen om enerzijds de klant te helpen zijn missie te volbrengen en anderzijds om de belangen van de eigen organisatie goed te behartigen. Dit boek is gebaseerd op de Nyenrode Sales Leadership Masterclass en gaat onder andere in op de volgende vragen: – Wat betekent de dynamiek van vraag en aanbod voor sales?; – Wat zijn de gevolgen van digitalisering en globalisering voor de salesorganisatie?; – Hoe kan de salesorganisatie een rol van betekenis spelen in het bepalen van de strategie van de organisatie en in het succes van de klanten?; – Wie neemt de leiding om de organisatie klantgerichter te maken?; – Hoe kun je je persoonlijke effectiviteit als sales leader vergroten?