Sai Baba

Sai Baba


Auteur:Samuel H. Sandweiss

  • Nederlands
  • 271 pagina’s
  • Uitgeverij Ankh-Hermes
  • Samenvatting

    SAI BABA, DE HEILIGE EN DE PSYCHIATERVanuit een diep verlangen naar innerlijke zingeving verdiepte de Amerikaanse psychiater Samuel H. Sandweiss zich al tijdens zijn studie, waarin de psychoanalyse op de voorgrond stond. in mystiek, zen-boeddhisme en andere geestelijke leringen. Na zijn afstuderen hield bij zich intensief bezig met Gestalt-therapie en verschillende vormen van humanistische psychologie. Hoewel hij bemerkte dat bij hierdoor levendiger en gevoeliger werd, kreeg hij al snel oog voor de gevaren en beperkingen die aan deze experimentele therapieen kleven. Juist toen hij ervan overtuigd begon te raken dat zijn zoektocht naar een goddelijke dimensie, naar dieper inzicht en verruiming van bewustzijn op niets zou uitdraaien, ja zelfs zinloos was, hoorde hij van het bestaan van Sai Baba. Over deze heilige kwamen hem zovele getuigenissen van wonderbaarlijke krachten en volstrekt onzelfzuchtige levenswandel ter ore, dat hij besloot zelf contact met hem te zoeken. Gewapend met een gezonde hoeveelheid scepsis reisde bij naar India om Sai Baba en diens vermeende wonderen ter plekke te aanschouwen en te onderzoeken. Wat dan volgt is een verbijsterend verslag van zijn ontmoetingen met deze grote heilige, die een enorme ommekeer in hem teweegbrengt. Sandweiss schrijft met grote oprechtheid over de psychologisch diepgaande innerlijke veranderingen die bij doormaakt en over de gevolgen die zijn spirituele transformatie voor zijn beroep en gezin heeft. Zijn verslag is aangevuld met andere ooggetuigen-verklaringen en verrijkt met talrijke uitspraken, parabels en passages uit de leringen van Sathya Sai Baba. Daarmee biedt deze uitgave, juist ook voor de westerse mens, een unieke gelegenheid om kennis te nemen van het leven en de missie van deze alom geeerde heilige.