Rusten in Zijn

Rusten in Zijn


Auteur:Hans Knibbe

  • Nederlands
  • 150 pagina’s
  • Kosmos Uitgevers
  • februari 1996
  • Samenvatting

    In dit boek krijgt de lezer via een aantal heldere en toegankelijke artikelen een indruk van de ‘Zijnsgeorienteerde’ visie en werkwijze. Het unieke van deze benadering is dat zij de scheiding tussen spiritualiteit en psychotherapie volledig opheft. Spirituele methodes om de vrije, ongeconditioneerde staat van Zijn op te wekken gaan hand in hand met diepte-therapeutische werkwijzen om de geconditioneerde psyche bloot te leggen. Het werk is erop gericht de altijd aanwezige inherente vrijheid – die door onze gewoontes en dwangmatigheden aan het zicht onttrokken wordt – te ontdekken en te gaan leven. Je bent niet wie je geworden bent, je bent wie je eigenlijk, oorspronkelijk bent! Deze werkwijze vraagt van de student de bereidheid het psychologische houvast, dat hij of zij ontleent aan het verleden, los te laten en volledig aanwezig te zijn in het grote onbekende Nu. Door deze uitnodiging wordt de gehechtheid aan het verleden voelbaar en blijkt hoe de student nog steeds het gevecht met de pijnlijke werkelijkheid van zijn of haar verleden wil winnen, en zich daardoor juist bindt aan het verleden. Keer op keer blijkt dat er een volkomen onbeschadigde, open gevoelskwaliteit tevoorschijn komt, wanneer de student het gemis en de pijnen van het verleden laat zijn precies zoals ze zijn. De heelheid is nooit aangetast geraakt door de wonden van het verleden. Om de ontdekte heelheid vorm te geven in het leven van alledag is veel training nodig. Deze werkvorm is dan ook bedoeld voor moedige mensen die hun hele leefwijze in ogenschouw willen nemen, en die bereid zijn er veel voor te doen hun inherente liefde, schoonheid en levenslust tot bloei te laten komen in hun leven.