Ruimtelijke ordening in Nederland / druk 1

Auteur:T. Spit

  • Nederlands
  • Sdu Uitgevers
  • augustus 2006
  • Samenvatting

    Dit boek geeft een introductie in de ruimtelijke ordening en planologie in Nederland. Het is een herziene en geactualiseerde uitgave, waarin tevens enkele nieuwe teksten zijn opgenomen. Als studieboek is het geschikt voor studenten planologie aan de diverse universiteiten, maar ook voor ‘studenten in het hbo-onderwijs en zeker voor betrokkenen in het veld – zowel werkzaam bij gemeente, adviesbureaus en uitvoerende ingenieursbureaus als bij het grootbedrijf in de bouw – biedt dit boek een verantwoord fundament.