Ruimte en Leren

Ruimte en Leren


Auteur:H. Hertzberger

  • Nederlands
  • 255 pagina’s
  • nai010 uitgevers
  • maart 2008
  • Samenvatting

    In het omvangrijke oeuvre van Herman Hertzberger is de bouw van scholen een van de belangrijkste opgaven. Hij bouwde tot op heden ruim dertig scholen. Volgens deze architect is scholenbouw vandaag de dag zelfs een van de weinige deelgebieden binnen de architectuur waarbij de ontwerper nog de menselijke condities mede kan bepalen en be•nvloeden. Hij stelt dat er evenwicht moet zijn tussen gebruik, functionaliteit en de architectuur van schoolgebouwen, waarbij de architectuur ge•nspireerd wordt door het onderwijs. Juist met de huidige ontwikkelingen in het onderwijs, van klassikaal naar meer individueel gericht onderwijs, dienen de gebouwen steeds opnieuw bedacht te worden. De wisselwerking tussen onderwijs, onderwijssystemen en architectuur is evident. Ruimte en Leren legt Hertzbergers kennis en opvattingen vast in een theoretische beschouwing over de ruimtelijke condities van leren, rijk ge•llustreerd met eigen werk en werk van anderen. Engelse editie: Space and learning ISBN 978 90 6450 644 4