Rotterdam world class port

Auteur:J. Wijnands

  • Nederlands
  • 170 pagina’s
  • Orange House
  • maart 2009
  • Samenvatting

    Alles is groot, zoniet het grootst, alles is in snel tempo gegroeid en moet nog groter en sneller. De Rotterdamse haven met haar 24-uurseconomie is een metafoor van het moderne westerse leven, met een ongebreidelde hang naar meer en verder. Aart Aarsbergen, hoofdredacteur, en Jochem Wijnands, fotograaf van National Geographic Nederland – Belgie, verkennen een wereld van economische kracht, internationaal elan en maritieme grootsheid, van ondernemerschap en innovatie. Everything is big – if not the biggest, everything occurs at a fast tempo and everything must become bigger and faster. With its twenty-four hour economy, the port of Rotterdam is a metaphor for modern western life, with its unbridled desire for more.Aart Aarsbergen, editor-in-chief, and Jochem Wijnands, photographer, with National Geographic Netherlands – Belgium, explore a world of economic strength, international appeal and maritime greatness, of entrepreneurship and innovation.