Rondom De Stilte

Rondom De Stilte


Auteur:Rob van Ginkel

  • Nederlands
  • 843 pagina’s
  • Bert Bakker
  • februari 2011
  • Samenvatting

    Er verstrijkt in Nederland vrijwel geen dag zonder een aan de Tweede Wereldoorlog gewijde herdenkingsbijeenkomst en geen week zonder onthulling van een dito gedenkteken. De publieke herinnering aan de oorlog heeft, na een periode van verminderde belangstelling, sinds het begin van de jaren tachtig onmiskenbaar een comeback gemaakt. Het aantal gedenktekens is sedertdien gestegen, de deelname aan herdenkingsceremonies toegenomen en het rituele repertoire rond herdenken en vieren gevarieerder geworden. In het herdenkingstheater zijn nieuwe gezichten op het toneel verschenen, en recentere oorlogsmonumenten verschillen wat beeldtaal en symboliek betreft sterk van oudere. Vanuit een veelzijdig perspectief analyseert Rondom de stilte de wording, continuiteit en verandering van deze materiele en immateriele herdenkingscultuur.