Romantiek en historische cultuur

Romantiek en historische cultuur


Auteur:J. Tollebeek

  • Nederlands
  • 358 pagina’s
  • Historische Uitgeverij Groningen
  • april 1996
  • Samenvatting

    In de geschiedenis van het historisch besef kan de Romantiek als een sleutelperiode worden beschouwd. Zij introduceerde niet alleen nieuwe themata in de geschiedschrijving, maar gaf de beschouwing van het verleden ook een heftiger kleur. Bovendien drukte de romantische omgang met het verleden zich uit in een geschiedschrijving waarin de stijlmiddelen uit wetenschap, literatuur, beeldende kunst en theater met elkaar werden gecombineerd.Maar niet alleen historici droegen bij aan deze krachtige historische cultuur. Ook auteurs van historische romans, historieschilders, organisatoren van historische optochten, monumentale bouwers, conservators van historische musea en architecten voedden de romantische gevoeligheid voor de geschiedenis. Vanaf het einde van de negentiende eeuw was een dergelijke symbiose niet meer vanzelfsprekend: de kennis van het verleden werd uitsluitend aan de geschiedwetenschap toevertrouwd. De huidige kritiek op deze verschraling opent ruimte voor een hernieuwde bezinning op de romantische voorstelling van de geschiedenis.Romantiek en historische cultuur handelt over blinde historici en historische ficties, over ‘oudheid’ en couleur locale, over stiltes van de geschiedenis en geschiedenis in dienst van het vaderland, over natuurbeleving en ruines. Het boek biedt zicht op een cultuur die achter ons ligt, maar die ons tevens fascineert door haar sensitiviteit en haar verlangen naar authenticiteit.Samenstelling & redactie: Jo Tollebeek, Frank Ankersmit & Wessel KrulAuteurs: Jo Tollebeek, Piet Blaas, Frank Ankersmit, Bernhard Scholz, Stephen Bann, Ann Rigney, Wessel Krul, Auke van der Woud, Wim Denslagen, Bert Overbeek,Eelke Muller, Lut Pil, Annemieke Hoogenboom, Tom Verschaffel, Lionel Gossman.