Rivier van mist

Auteur:Amitav Ghosh

  • Nederlands
  • 624 pagina’s
  • Bezige Bij
  • april 2013
  • Samenvatting

    In september 1838 worden de opvarenden vanhet opiumvrachtschip de Anahita en de Ibis,een schip dat een lading gevangenen encontractarbeidersuit Calcutta naar Mauritiusvervoert, door een storm op de Indische Oceaanovervallen. Als de zee weer rustig is, zijn vijfpassagiers verdwenen.Rivier van mist is een meeslepende roman meteen rijke schakering aan personages, die delezer onderdompelt in de betoverende wereldvan de opiumhandel in de negentiende eeuw. Wemaken kennis met buitenlandse handelaren inFan-kwei-town, een kleine buitenlandse enclavein Kanton, die rijk zijn geworden door opiumen koste wat kost hun machtspositie willen verdedigen.We volgen Bahram Modi, een rijke parsischekoopman uit Bombay, zijn half-Chinesezoon Ah Fatt en de wees Paulette. De EersteOpiumoorlog ligt ondertussen op de loer. Doorde verschillende invalshoeken, de wisseling vanvertellers, de klankkleur van hun accenten en deverschillende thema’s is Rivier van mist een romandie van begin tot eind boeit.