Risicomanagement

Risicomanagement


Auteur:P.F. Claes

  • Nederlands
  • 321 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • maart 2008
  • Samenvatting

    Dit boek beschrijft het concept van risicomanagement.Risico’s vormen een probleem, zelfs voordat ze tot schade leiden. Door risico’s ontstaat onzekerheid en dat bemoeilijkt het voeren van een goed ondernemingsbeleid.Risicomanagement draagt bij tot een beter ondernemingsresultaat doordat onzekerheden worden gereduceerd en de daarmee samenhangende kosten optimaal worden ingezet.Dit boek geeft aan hoe risico’s kunnen worden geanalyseerd en op welke wijze een beleid kan worden geformuleerd om de risico’s op een gestructureerde wijze tegemoet te treden. Wat voor het bedrijfsleven geldt, gaat ook op in de privesituatie. Daarom gaat RISICOMANAGEMENT ook in op het concept van persoonlijk risicomanagement.De ontwikkeling van risicomanagement volgt in Nederland en Belgie een gelijke tred. Alhoewel er weinig verschil is in de omstandigheden van beide buurlanden, is er wel enig onderscheid in relevante wetgeving en gebruikte terminologie. Hieraan is met medewerking van een Belgische deskundige tegemoetgekomen. Bovendien is er in de tekst gerefereerd aan de belangrijkste verschillen tussen Nederland en Belgie.