Risico- En Crisiscommunicatie

Risico- En Crisiscommunicatie


Auteur:F. Regtvoort

  • Nederlands
  • 222 pagina’s
  • Coutinho
  • november 2007
  • Samenvatting

    Risico’s en crises zijn onderdeel van ons dagelijks leven. Rampen dichtbij en ver weg raken grote groepen mensen en vragen om betekenisvolle risico- en crisiscommunicatie vanuit overheden en bedrijven. Communicatie over risico’s en crises is daarom een belangrijk onderdeel geworden van het werkveld van de communicatieprofessional.Met dit boek kunnen studenten en professionals de kennis en inzichten verwerven die in deze tijd nodig zijn om effectief en efficient over risico’s en crises te communiceren. Risico- en crisiscommunicatie bespreekt de fundamentele veranderingen die zich de laatste decennia in onze samenleving voltrokken, inventariseert de risico’s waaraan we blootstaan en schetst de wijze waarop de crisisbeheersing is georganiseerd. Tegen deze achtergrond geven de auteurs een nauwgezet beeld van de uitgangspunten en rollen van de risico- en crisiscommunicatie en de werkzaamheden van de communicatieprofessional. Daarbij biedt het boek inzicht in de verschillende verantwoordelijkheden van de overheid en het bedrijfsleven.Het boek besluit met een epiloog waarin we een gemeentevoorlichter volgen die wordt geconfronteerd met een uitslaande brand op een station. Dit afsluitende gedeelte schetst een concreet beeld van het werk van deze professional in een crisissituatie.Risico- en crisiscommunicatie is geschreven voor studenten communicatie aan het hbo en voor communicatieprofessionals.Frank Regtvoort werkt voor Novis Competence Center en ontwikkelt, organiseert en begeleidt daar programma’s voor communicatieprofessionals, met als specialisme risico- en crisiscommunicatie.Hans Siepel is adviseur, moderator, trainer en docent op het gebied van de risico- en crisiscommunicatie. Eerder was hij onder meer verbonden aan het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC).