Richtlijnen voor de jaarverslaggeving / 2013

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving / 2013

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • september 2013
  • Samenvatting

    De wet eist dat de jaarrekening een zodanig inzicht geeft dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over het vermogen en resultaat van een onderneming. De Raad voor de Jaarverslaggeving geeft inhoud aan deze normen.Deze uitgave neemt de wettelijke regelingen, zoals vermeld in Titel 9 Boek 2 BW, als uitgangspunt. Op grond hiervan formuleert het de Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag voor de grote en middelgrote rechtspersonen. De jaareditie verschijnt jaarlijks. De voordelen:. toegankelijk geschreven. praktijkgericht. overzichtelijke weergave van Richtlijnen en ontwerp-Richtlijnen.De uitgave kent de volgende verschijningsvormen: pocketeditie, luxe editie, cd-rom en online editie. Tegelijkertijd verschijnt ook Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, voor kleine rechtspersonen.