Richtlijn terugvalpreventie anorexia nervosa

Richtlijn terugvalpreventie anorexia nervosa


Auteur:Tamara Berends

  • Nederlands
  • 206 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • november 2010
  • Samenvatting

    “Anorexia nervosa is een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, waarbij iemand vanuit een allesoverheersende angst te dik te worden te weinig kan eten en daardoor niet in staat is het lichaamsgewicht te handhaven op of boven een voor de leeftijd en lengte minimaal normaal gewicht. Extreme vermagering is het gevolg, met alle (medische) complicaties van dien. De behandeling neemt vaak veel tijd in beslag en het risico op terugval is in de eerste tijd na bereiken van herstel bovendien groot (dertig tot vijftig procent). Daarom kan een behandeling pas als afgerond worden beschouwd als er voldoende aandacht is besteed aan het voorkomen van een terugval. Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa biedt de hulpverlener een leidraad om op een gestructureerde wijze te werken aan terugvalpreventie. Anorexia nervosa is een ziekte die met name in de puberteit en de adolescentie speelt en daarom omvat de uitgave richtlijnen voor zowel de categorie ‘Jeugd’ als de categorie ‘18+’, elk met hun eigen toonzetting en specifieke aandachtspunten. Beide richtlijnen bestaan uit theoretische onderbouwingen en aanbevelingen, praktische handleidingen voor de hulpverlener en een ‘Werkboek Terugvalpreventie’ dat hulpverleners en clienten helpt om te komen tot een goed terugvalpreventieplan.Werkboek Terugvalpreventie (18+)–> Download hier het Werkboek Terugvalpreventie (Jeugd) Download hier het Werkboek Terugvalpreventie (18+)Download hier het Werkboek Terugvalpreventie (Jeugd)http://www.slideshare.net/kvguser/werkboek-terugvalpreventie-jeugd-5712936?from=share_emailDownload hier het Werkboek Terugvalpreventie (18+)–>”