Revolutionair Verval

Revolutionair Verval


Auteur:Thierry Baudet

  • Nederlands
  • 429 pagina’s
  • Bert Bakker
  • december 2011
  • Samenvatting

    Thierry Baudet en Michiel Visser (samenstelling) Conservatieve vooruitgang, deel 2 De grondleggers NON-FICTIE DECEMBER Mr. Thierry Baudet (1983) studeerde rechten en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was programmamaker/presentator bij Amsterdam fm en bnr Nieuwsradio, en werkt momenteel aan de Universiteit Leiden aan een proefschrift over nationale soevereiniteit. Mr. drs. Michiel Visser (1976) heeft rechten en geschiedenis gestudeerd aan de universiteiten van Leiden, Oxford en Harvard. Hij is werkzaam als advocaat. Zijn publicaties zijn onder meer verschenen in Modern Age, Liberaal Reveil, de Volkskrant en hp/De Tijd. omslag … uitvoering paperback formaat 13,7 x 21,3 cm omvang ca. 416 blz. prijs ca. _ … isbn 978 90 351 3608 3 nur 730 Na het succes van Conservatieve vooruitgang. De grootste denkers van de twintigste eeuw verschijnt deze winter het vervolgdeel over de achttiende en negentiende eeuw: de tijd van de grondleggers van het conservatisme. In het boek komen denkers als Edmund Burke, Alexis de Tocqueville, Hegel en Joseph de Maistre uitgebreid aan bod, en wordt ook aandacht besteed aan Nederlandse conservatieven als Groen van Prinsterer en Abraham Kuyper. De auteurs van de hoofdstukken zijn vooraanstaande hedendaagse geestverwanten als Roger Scruton, Theodore Dalrymple, Andreas Kinneging, Paul Cliteur en Yoram Stein. Over Conservatieve vooruitgang: ‘Als inleiding in het conservatieve denken is dit boek een mijlpaal in Nederland en een aanbeveling waard. Laten we hopen dat het ertoe bijdraagt dat het conservatisme hier ook politiek wat vlees om de botten krijgt.’ katholiek nieuwsblad ‘Een nuttig boek.’ elsevier ‘Met deze bijzonder interessante, rijke bundel willen Baudet en Visser nogmaals benadrukken dat conservatisme niet gelijkstaat aan starre behoudzucht en dat conservatieven niet tegen vooruitgang an sich zijn.’ de groene amsterdammer