Retorische kritiek

Retorische kritiek


Auteur:Antoine Braet

  • Nederlands
  • 204 pagina’s
  • Sdu Uitgevers
  • juli 2011
  • Samenvatting

    Waaraan was de overtuigingskracht van Cicero te danken? En hoe probeertBalkenende te overtuigen? Daarover, maar ook over andere moderne overtuigendeteksten gaat Retorische kritiek. Dit boek biedt een overzicht van alle klassiekeovertuigingsmiddelen. Daarbij wordt teruggegrepen op de klassiekeretorica, maar bij de behandeling wordt zo weinig mogelijk gebruikgemaaktvan Grieks en Latijn en de gebruikte voorbeelden zijn overwegend hedendaags.Het overzicht legt een basis voor een analyse van alle retorische aspecten vanmondelinge en schriftelijke betogen. Van zowel de inhoud, de opbouw, de stijlals de presentatie. Maar belangrijker is dat met de gemaakte onderscheidingenook een weloverwogen oordeel gevormd kan worden over de overtuigingskrachtof effectiviteit van een bepaald betoog. Voor dit doel bevat het slothoofdstukeen handleiding voor het opstellen van een retorische kritiek van een betoog,met een voorbeeldkritiek van een toespraak van Bill Clinton.Retorische kritiek is geschikt voor alle communicatie-opleidingen in het hogeronderwijs. Voor alle beoefenaren van communicatieberoepen bevat het een evengrondig als toegankelijk overzicht van de klassieke principes van hun vak. Hetis ook interessant voor de algemene lezer, die immers bijna doorlopend blootwordt gesteld aan persuasieve boodschappen, of die nu komen van politici ofadverteerders.Prof. dr. Antoine Braet (1942) was tot 2007 universitair hoofddocent Taal -beheersing bij de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur aan de UniversiteitLeiden en van 2000-2005 bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de retoricaaan de Universiteit van Amsterdam. Hij is (inter)nationaal erkend specialistin klassieke retorica en moderne argumentatietheorie.