Retailmarketing

Retailmarketing


Auteur:Frank Quix

  • Nederlands
  • 546 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • september 2012
  • Samenvatting

    In deze nieuwe editie komt online retail, oftewel e-tailing, uitvoerig aan bod. Vervolgens wordt de internationalisering van de retail meer geintegreerd behandeld en zijn andere trends en laatste wetenschappelijke inzichten in deze uitgave verwerkt, en alle data zijn geactualiseerd. Alle voorbeelden zijn nieuw, alsmede een aantal casussen, waarvan een deel nu ook te vinden is op de bijbehorende website. Daarop zijn ook modellen, videomateriaal en power points te vinden. Retailing is een uiterst dynamische en diverse bedrijfstak. Deze heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld van een kleinschalige, ambachtelijke branche tot een volwassen en internationaal opererende bedrijfstak, waarbinnen zeer grote, beursgenoteerde ondernemingen actief zijn. Bestaande literatuur is vaak gericht op het midden- en kleinbedrijf (vaak de detailhandel genoemd) en de foodsector.Retailmarketing daarentegen benadrukt juist de functie van het grootwinkelbedrijf (retailing) en de non-foodsector. Centraal in dit boek staat de vraag hoe retailing in zijn werk gaat. Zo zijn de managementaspecten van het onderhouden en optimaliseren van retailformules in een turbulente omgeving van groeiend belang.