Ret-Jezelf

Ret-Jezelf


Auteur:J. Verhulst

  • Nederlands
  • 164 pagina’s
  • Swets & Zeitlinger
  • 7
  • november 2004
  • Samenvatting

    RET-jezelfJan VerhulstMensen hebben de neiging problemen op een irrationele, ongezonde manier te bekijken. Daarmee vergroten ze de moeilijkheden waarmee ze worden geconfronteerd en komen ze niet toe aan het bedenken van oplossingen. Na een inleiding op de RET, omvat het grootste deel van dit boek de praktische uitwerking van de RET voor een aantal probleemgebieden: angsten, depressie, verslavingen en relationele problemen. Op ieder van die gebieden geeft de auteur aan welke irrationele gedachten mensen aanhouden en welke rationele alternatieven er zijn. Het boek besluit met een eenvoudig zelfonderzoek waarmee de lezers bij zichzelf kunnen nagaan of, en zo ja in welke mate, hun denken rationeel of irrationeel is.