Boekbeschrijvingen

Resonantie EBOOK

Resonantie


Auteur:M.D. Jones

  • Nederlands
  • 260 pagina’s
  • VBK Media
  • november 2010
  • EPUB met digitaal watermerk
  • Samenvatting

    Zou resonantie de basis kunnen zijn van een alomvattende theorie die de kloof tussen de wetenschap en het paranormale zou kunnen overbruggen? Dan zouden ook paranormale verschijnselen van UFO’s en geestverschijningen tot helderziendheid, remote viewing, en teleportatie wetenschappelijk verklaard kunnen worden. Resonantie gaat in op de meest recente theorieen en onderzoeken die een verband leggen tussen trilling, geest en materie. Vragen die in dit boek aan de orde komen, zijn: – Wat wisten oude culturen over resonantie en hoe pasten ze die kennis toe in de kunst, de natuur, de wetenschap en in hun megalitische bouwwerken, tempels en kerken? – Wat zijn de nieuwste bevindingen van het hersen- en bewustzijnsonderzoek met betrekking tot waarneming en het scheppen van de werkelijkheid?Het onderzoek naar de verbanden tussen resonantie, bewustzijn en het Nulpuntveld 

    Exit mobile version