Religie na de religie

Auteur:Luc Ferry

  • Nederlands
  • 104 pagina’s
  • Klement
  • januari 2006
  • Samenvatting

    In de westerse wereld is de georganiseerde godsdienst op de terugtocht. De kerken lopen leeg. Maar tegelijkertijd zien wij dat andere vormen van religieus leven (meer individualistisch, en vaak berustend op een eigen keuze uit de verschillende religieuze tradities) zich op velerlei wijzen manifesteren. Wat betekent dit? Is het, na het teloor gaan van het kerkgebonden geloof, een laatste opflikkering van religieus leven in onze cultuur alvorens dit definitief verdwijnt? Of wijst het op de aanwezigheid van een fundamentele religieuze behoefte in de mens, die na het verval van de georganiseerde religies naar nieuwe uitingsvormen zoekt?Over deze vragen discussieren in dit boek twee gerenommeerde Franse denkers, waarbij zij naar overeenstemming zoeken maar nochtans tot radicaal verschillende antwoorden komen. Opvallend in dit boek is de scherpzinnige en heldere wijze waarop, in de beste Franse traditie, het probleem aan de lezer wordt gepresenteerd. Fascinerende dialoog tussen twee vooraanstaande intellectuelen over de status van godsdienst en religiositeit in onze onttoverde, geseculariseerde, ‘post-christelijke’ wereld. Een gesprek dat, bij alle diepgang en luciditeit, toch onbeslist eindigt, niettemin veel verheldert, maar bovenal veel te denken geeft.Luc Ferry (1951) is filosoof en was van 2002 tot 2004 minister van onderwijs. Behalve een imposant boek over La philosophie politique heeft hij geschreven over de democratie, over ecologische vraagstukken en over de religieuze evolutie van de mens (L’Homme-Dieu, 1996).