Relationele databases en SQL

Relationele databases en SQL


Auteur:L. Wiegerink

  • Nederlands
  • 644 pagina’s
  • Academic Service
  • juli 2004
  • Samenvatting

    Dit boek behandelt de relationele databasetheorie en de relationele gegevenstaal SQL. De aansprekende voorbeelden en helder uitgelegde theorie maken het geschikt voor beginnende SQL-programmeurs, maar ook gevorderden zullen veel nieuws in het boek aantreffen. Er wordt gebruik gemaakt van het relationeel databasemanagementsysteem InterBase van Borland. De benadering is praktisch, maar tegelijkertijd conceptueel en daardoor dialectoverstijgend. Het boek omvat drie delen. Deel A behandelt de componenten van een relationeel systeem: de ‘ achterkant’ (structuur en regels van een relationele database), de ‘ voorkant’ (de structuur van applicaties, in relatie met die van de database) en de communicatie tussen beide via SQL. In relatie met de structuur wordt een informele maar gedegen en moderne behandeling van de normalisatietheorie gegeven. Deel B en deel C bevatten een grondige cursus SQL, met aandacht voor probleemaanpak en in voortdurende relatie met de theorie. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan het implementeren van databaseregels via triggers, stored procedures en exceptions, en aan de structuur van metagegevens in de systeemcatalogus. De bijgeleverde cd-rom bevat naast de volledige single user versie van InterBase 6.5 een interactieve boekverkenner met de volledige boektekst, geavanceerde navigatiemogelijkheden en een krachtige en gebruikersvriendelijke SQL-omgeving. Een van de aardigheden is dat de SQL-query’s direct vanuit de tekst zijn uit te voeren. Experimenteren wordt aangemoedigd doordat alle voorbeelddatabases met een druk op de knop zijn te (her)installeren.