Relaties hanteren

Relaties hanteren


Auteur:Huib Terlouw

  • Nederlands
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • april 2012
  • Samenvatting

    Als toekomstig social worker heb je de taak je relationele vaardigheden optimaal te ontwikkelen. De onderdelen van Relaties hanteren maken tot in detail inzichtelijk hoe je komt tot een respectvolle basishouding en welke vaardigheden en gesprekstechnieken je daarbij kunt inzetten. Een uitstekende voorbereiding op de latere beroepspraktijk!In het hoofdstuk Grondhouding en gespreksvaardigheden, vind je zes basisvaardigheden, te weten:- Contact maken- Luisteren en luisterhouding- Verbaal en non-verbaal gedrag- Vragen stellen- Samenvatten- Waarnemen en interpreterenDaarnaast worden vijf voortgezette vaardigheden aangeboden:- Initiatief nemen- Feedback geven en ontvangen- Mening geven / assertiviteit- Omgaan met emoties- Omgaan met meningsverschillen en emotiesIn het boek, vallen de vaardigheden onder het thema: Grondhouding en gespreksvaardigheden.