RekenWijzer

Auteur:Petra van den Brom-Snijders

  • Nederlands
  • 207 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • augustus 2005
  • Samenvatting

    Pabostudenten moeten beter kunnen rekenen dan de beste leerling uit groep 8. Dit niveau wordt bereikt als ze de regels bestuderen en oefenen met de sommen, op papier en op de website. De bekende leerstofdomeinen komen aan bod:Hele getallenMeten en meetkundeProcenten en verhoudingenVerhoudingen en procentenBinnen elk domein is er een opbouw te herkennen in de hoofdstukken. Startpunt van elk domein is de begripsvorming omtrent het onderwerp. Vervolgens komen er verschillende typen opgaven terug, waarbij naast uitleg ook tips worden gegeven. Na elk hoofdstuk volgen er opgaven die opklimmen in moeilijkheidsgraad.De uitgave RekenWijzer bestaat uit een boek en de website www.paborekenen.nl. Deze website biedt extra oefenmateriaal, waarnaar in het boek wordt verwezen. Ook de uitwerkingen van de opdrachten uit het boek staan op de site.