Rekenen-wiskunde in de praktijk / Onderbouw

Auteur:Hilde Amse

  • Nederlands
  • 240 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • april 2010
  • Samenvatting

    Rekenen-wiskunde in de praktijk: Onderbouw is een studieboek voor de didactiek van het reken-wiskundeonderwijs in de groepen 1 t/m 4. Bij deze uitgave zit de Pabowijzer card met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning op de website behorend bij het boek.In deel 1 van het onderbouwboek maak je kennis met onderwijsactiviteiten die gericht zijn op de reken-wiskundige ontwikkeling van kleuters. Door het observeren en verklaren van praktijksituaties krijgen studenten inzicht in het denken en handelen van kleuters. Aan bod komen de domeinen tellen en getalbegrip, meten en meetkunde. Er is verder aandacht voor observeren en registeren, specifieke materialen, het kringgesprek, de ontdektafel en het werken in hoeken.Deel 2 beschrijft het reken-wiskundeonderwijs in de groepen 3 en 4. Centraal staan praktijksituaties als: een methodeles over rekenen tot 20, aandachtspunten voor de overgang van groep 2 naar groep 3, geschikte contexten voor het optellen en aftrekken tot 100, een interactieve meetles en meetkunde.Beide delen bevatten een begin- en een eindpeiling, vragen en opdrachten en suggesties voor verdere verdieping en voor onderzoek in de eigen praktijk.