Rekenen in de gezondheidszorg / druk 2

Rekenen in de gezondheidszorg / druk 2


Auteur:J.H. Vermaat

  • Nederlands
  • 134 pagina’s
  • Uitgeverij Kavanah
  • september 2008
  • Samenvatting

    Als je in de gezondheidszorg werkt of gaat werken moet je snel, maar vooral nauwkeurig, kunnen rekenen. Dat is belangrijk, omdat simpelweg de komma verkeerd zetten het verschil kan uitmaken tussen leven en dood. Rekenen is maar op een manier te leren: veel oefenen.Om dit oefenen te stimuleren is bij dit boek een computerprogramma ontwikkeld. Bij de 1e druk werd dit computerprogramma in de vorm van een CD-rom geleverd. Het computerprogramma is, net als het boek, voor de 2e druk grondig herzien en uitgebreid en verschijnt nu in de vorm van een webapplicatie (incl. netwerkversie voor het Intranet van scholen en ziekenhuizen).Afhankelijk van je persoonlijke voorkeur kunnen boek en webap- plicatie onafhankelijk van elkaar gebruikt worden.Het computerprogramma is zelfsturend en leidt je stap voor stap door de basisoefeningen en praktijkberekeningen.De praktijkberekeningen varieren van makkelijk tot moeilijk, maar ze hebben een ding gemeen: het zijn allemaal berekeningen waarmee verpleegkundigen en andere beroepsbeoefenaren in de praktijk van de gezondheidszorg te maken kunnen krijgen.Deze uitgave is ontwikkeld voor mensen die worden opgeleid voor een beroep in de gezondheidszorg, zoals: studenten verpleegkunde, verzorgenden-IG, anesthesie-assistenten, dokters- en apothekers- assistenten e.a. Bovendien is het uitermate geschikt voor herintreders en om je rekenvaardigheid op peil te houden.