Reken Vaardig

Auteur:F. Goffree

  • Nederlands
  • 302 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • mei 2004
  • Samenvatting

    Rekenvaardig voorziet al sinds 1988 in de grote behoefte aan praktisch en overzichtelijk oefenmateriaal voor zelfstudie en zelftoetsing. De student kan op zijn eigen niveau aan de slag en krijgt al doende zicht op het nieuwe rekenwiskundeonderwijs: een ebijspijkerboek? met het karakter van een naslagwerk.Deze nieuwe, geheel herziene druk, bestaat uit drie delen:- Basale gecijferdheid (rekenen tot 1000 en de verbindingen met het alledaagse leven),- Professionele gecijferdheid (het rekenen in middenbouw en bovenbouw, met rekenkundige en didactische doordenkingen) en- Gevorderde gecijferdheid (wiskundige verdieping en rekenkundige verrijking). De hoofdstukindeling is gebaseerd op de leerstofdomeinen van het vak.Alle opgaven zijn gekozen uit de volgende basisschoolmethoden: Alles telt (ThiemeMeulenhoff), Wereld in Getallen (Malmberg), Pluspunt (Malmberg), Wis en Reken (Bekadidact) en Rekenrijk (Wolters-Noordhoff). De oplossingen zijn aan het eind van elk deel opgenomen. De opgaven van deel 1 en 2 volgen leerlijnen voor de rekenkundige en didactische ontwikkeling van de student.